شخصیت ساختنی است نه یافتنی!پس خودت باش.

شخصیت ساختنی است نه یافتنی!پس خودت باش.

شخصیت ساختنی است نه یافتنی!پس خودت باش

شخصیت:

کلمه شخصیت معادل کلمه ی Personality انگلیسی و ریشه لاتین Persona گرفته شده است؛ و عبارت است از نقاب یا ماسکی بود که در یونان و روم قدیم بازیگران تئاتر، بر چهره می گذاشتند. این اصطلاح  به این موضوع اشاره دارد که شخصیت هر کس ماسکی است که بر چهره خود می زند تا وجه تمیز او از دیگران باشد. شخصیت یک مفهوم انتزاعی است، و ترکیبی از اعمال، افکار، هیجانات و انگیزش های فرد است. بهترین تعریف شخصیت را می­توان از نگاه گوردن آلپورت بیان کرد: « شخصیت، سازمان با تحرک (زنده) دستگاه بدنی و روانی فرد آدمی است که چگونگی سازگاری اختصاصی آن فرد را با محیط تعیین می کند.» مقصود آلپورت از “سازمان با تحرک” این است که شخصیت، با این که همه عناصر تشکیل دهنده اش با هم ارتباط و پیوستگی و همکاری دارند، پیوسته در رشد و تغییر و تحول است؛ضمنأ فعالیت های بدنی و روانی از هم جدا نیستند و هیچ کدام به تنهایی شخصیت را درست نمی کنند، بلکه با هم آمیختگی دارند و بر روی هم شخصیت را تشکیل می دهند.

حتما بخوانید:  اجرای آزمون های هوشی و شخصیتی

ساختن شخصیت: خود بودن؛ رسیدن به خودآگاهی

با توجه به تعریف کلی شخصیت، در واقع ساختن شخصیت همان جرأت خود بودن؛ به خودآگاهی رسیدن است.درواقع خودآگاهی بالاترین و والاترین کیفیتی است که انسان از آن برخوردار است.

خودآگاهی باعث می شود که انسان بین “خود” و دنیایی که در آن به سر می برد تمیز قایل شود. به زمان و گذشت زمان توجه داشته باشد. خود را به کنار زمان حال در گذشته و آینده فرض کند. از گذشته بیاموزد و برای آینده نقشه بکشد. آگاهی به وجود خویشتن ما را، در رابطه خود با دیگران، از دو جهت یاری می کند. اول اینکه کمک می کند تا بتوانیم خود را آنچنان ببینیم که دیگران ما را می بینند؛ دوم اینکه قادر می سازد تا درد و رنج دیگران را احساس کنیم و با آنان همدلی داشته باشیم. اما رسیدن به این خودآگاهی ساده و آسان نیست. ساختن شخصیت و توانایی هایی که از آن حاصل می شود آسان و ارزان به دست نمی آید. بهایی که برای ان می پردازیم اضطراب و بحران درونی است.

حتما بخوانید:  فرزند من در حال بزرگ شدن است: انتقاد گری نوجوان

 

Print Friendly, PDF & Email


مطالب مرتبط


نظر شما چیست؟

avatar
700