ریشه دنیای کوچکت را در سختی های نابجای گذشته خود جستجو کن!

ریشه دنیای کوچکت را در سختی های نابجای گذشته خود جستجو کن!

نگاه به گذشته:

با خواندن این عبارت چه احساسی در شما ایجاد می شود؟به نظر شما با گذشته خود چگونه باید برخورد کنیم؟

شاید بهتر باشد اینگونه بپرسم، چقدر خودتان را می شناسید؟ همیشه بین گذشته و حال رابطه‌ وجود دارد. درواقع گذشته می‌تواند به عنوان مقدمه‌ای برای حال باشد؛ بدین معنا که مقدمه اگر طی نشود به اصل حیات انسان لطمه وارد می‌کند. اگر ما در زندگی می‌توانیم تصمیم بگیریم یا مهارت‌های زندگی را بیاموزیم، این بخاطر تجربه‌هایی است که اندوخته ایم. گذشته به عنوان زیربنایی برای روند زندگی حال و آینده است. بنابراین هیچ‌گاه نباید این معادله زندگی را فراموش کرد. با این تفاسیر شما چقدر خودتان را می شناسید؟ چقدر از گذشته خود ( ازسختی ها و خوشی های آن ) آگاه هستید؟

حتما بخوانید:  نظر سنجی : هدف از مشاوره پیش از ازدواج چیست؟

سختی های گذشته:

چرا باید به سختی های گذشته توجه کنیم؟ نگاه کردن به سختی گذشته چه کمکی به ما می کند؟

در پست های قبل به پذیرش گذشته خویش اشاره کردم. بدین صورت که ندیدن سختی و تلخی های گذشته و حتی دقت نکردن به روابط  موجود در خانواده باعث تکرار مجدد آن در آینده خواهد شد. شرط فهمیدن و درک کردن دنیای حال جستجو کردن در گذشته  است. منظور از جستجو و پذیرش گذشته فقط سیر کردن در آن نیست. بایستی طوری زندگی کنیم که برای مثال پنج سال آینده دیگر با افسوس به پنج سال گذشته زندگیمان سپری نشود. درحقیقت آینده همیشه با آنچه که در گذشته انجام شده است، رقم می خورد.

نویسنده: زینب پندار، دانشجوی دکتری مشاوره و کارشناس ارشد روانشناسی

Print Friendly, PDF & Email

نظر شما چیست؟

avatar
700