رویاها میتوانند در حل مشکلات به ما کمک کنند !

رویاها میتوانند در حل مشکلات به ما کمک کنند !

رویاها میتوانند در حل مشکلات به ما کمک کنند !

پژوهش ها با یافتن این موضوع که خواب ها اغلب یا مشغله های ذهنی و نگرانی ها در ارتباطند، به ویژه نگرانی هایی که پیش از خواب، ذهن را به خود مشغول می کنند، این موضوع را تایید می کنند که خواب دیدن به استرس ها و مشکلات زندگی روزمره مربوط می شود و همچنین استرس هابی که در زمان بیداری به شخت وارد می شود. ارتباط مستقیمی با افزایش خواب های بد او دارد. تعدادی از محققان معتقدند رویاهای ما می توانند فراتر از این ارتباط متقابل باشند و در واقع قادرند در رویارویی با مشکلات عاطفی و فراهم کردن راه حل های خلاقانه نقش کاربردی داشته باشند. خواب هایی که در طول آن ها، چشم ها و پلک ها حرکت می کنند، حالاتی هستند که در ذهنتان خاطره بافکری در حال عبور است و با یک راه حل خلاقانه برای مشکلاتتان یافت می شود راه حل هایی که شاید به طور معمول و در هنگام بیداری به آنها دست پیدا نکنید.

رویاها میتوانند در حل مشکلات به ما کمک کنند !

راه حل های جدیدی برای مشکلات عاطفی

در این حالت، رویاها می توانند به یافتن راه حل های جدیدی برای مشکلات عاطفی شخش منجر شده و در نتیجه باعث کاهش استرس شخص در زمان بیداری شوند. اگرچه بافته های اولیه با تناقض های زیادی همراه بوده اند، اما آزمایش های متعددی تلاش کرده اند تا این نظریه مرتبط با حرکت چشم در هنگام خواب را اثبات کنند. مثلا برخی از محققان دریافته اند رویاهایی يا محتوای استرس با کاهش حالات مثیت فرد یا افزایش حالات منفی او در ارتباطند. از سوی دیگر برخی از شواهد خلاف این را نشان می دهد. ابن پرسش که آیا رویاهای چالش برانگیز ارتباطی با حالات شخص دارند، ممکن است به طور جدی با این مسئله در ارتباط باشد که آیا در طول خواب راه حل هایی یافت می شوند یا نه، همچنین محققان این مسئله را بررسی کردند که آیا شخصی که خواب یکی از مشغله های فکری اش را می بیند.

پس از بیداری احساس بهتری دارد یا خیر، محققان دریافتند اگر شخص در خواب راه حلی ممکن برای مشکلش بافته باشد. در هنگام بیداری احساس آرامش می کند و حالت روحی بهتری خواهد داشت اگر خواب هیچ راه حلی را ارائه نداده باشد، شخص در هنگام بیداری دچار یک حالت روحی منفی و مداوم خواهد بود، این یافته ها این فرضیه را تایید می کنند که راه حل مشکلاتی در طول خواب یافت می شوند که می تواند موثر باشند. در حالی که راه حل مشکلات ممکن است در تجربه یک رویا اتفاق بیفند، اما به نظر می رسد که در بیشتر مواقع، یافتن این راه حل های تدریجی و درطول چندین رویای سازنده و چندین خواب با ذهن بیدار سازنده خواهد بود، این اتفاق بیشتر مربوط به موقعیت هایی است که یک تغییر مهم، همچون طلاق، در زندگی رخ داده باشد و شخص نیازمند یک سازمان دهی دوباره در بخش عاطفی دهن خود باشد.

 

حتما بخوانید:  پسری 13 ساله

کاهش فشار روحی توسط کابوس

در مطالعه ای که در سال ۱۹۹۶ توسط کارت رایت به صورت گرفت مشخص شد ژن هایی که تازه از همسرانشان جدا شده اند، برای مدت ها با خواب های پریشان که موضوعیت آن همسر سابق آن ها بوده است، دست به گریبان بوده اند، اما همین افراد یک سال که از فشار روحی آن ها کاسته شده است، دیگر چنین خواب هایی را ندیده اند بنابراین خواب هایی که با موضوع خاصی در ذهن ایجاد می شوند. به مرور زمان منجر به تعديل حالات روحی فرد خواهند شد کابوس ها تا چه حد می توانند در تعديل عواطف موثر باشند؟ در حالی که محققان در این مورد با یکدیگر توافق دارند که عواطف و حتی رویاهای منفی ممکن است با مسئله است به در ارتباط باشند. اما در ایت مورد که آیا کابوس های وحشتناک هم میتوانند کارآمد باشند ، مخالفت هایی وجود دارد. بعضی نظریه ها عتقدند که کابوس ها هم توانایی موثربودن دارند. برای نمونه در این نظریه ها کابوس ها به امواجی تشبیه شده اند که شما را مجبور می کنند با خاطرات ناراحت کننده خود که ممکن است به نوعی سرکوب شده باشند، رودر رو شوید.

 

حتما بخوانید: 

بیدار شدن های ناگهانی پس از کابوس

درواقع بیدار شدن های ناگهانی که در پس یک کابوس صورت می گیرد. ممکن است عملا باعث تحریک یک مسئله عاطفی در ضمیر خودآگاه شخص شود. تاثیراتی که در پس یک کابوس ایجاد می شود و باعث بیداری احساسات و خاطرات ما می شود، می تواند منجر به پیدایش یک راه حل جدید و درک عواطق پنهانی ما شود؛ بنابراین اگرچه کابوس های معمول کاراپی نخواهند داشت، اما کابوس هایی که شخص را بیدار می کنند، می تواند مفید باشند و برای رودرروشدن با چالش های عاطفی که ذهن در رویاهای معمولی توانایی رودررویی با آن را ندارد. سیگنال هایی را به بخش آگاه ذهن ارسال کند، متاسفانه با وجود این مزیت کابوس های بیشتر کابوس های تکرار شونده می توانند نشان دهنده وجود مشکلات روانی و پیچیدگی های عاطفی در شخص باشد، بیشتر افرادی که از کابوس های تکرار شونده ، مثلا بیش از دو بار در هفته با موضوعاتی تکرار شونده رنج می برند. با اندوه های فراوان مواجهند و باعث می شوند تا رویاهای معمول آن ها نیز به مرور بار منفی به خود بگیرند.

خلاصه اینکه:

1- رویاها می توانند راه حل های خلاقانه ای را برای مشکلات عاطفی ما ایجاد کنند.

2-با گذشت زمان رویاها باعث می شوند شما بتوانید خود را با تغییرات جدی که در زندگی تان ایجاد می شود، مثلاطلاق، وفق دهید.

3- کابوس ها از آن جهت که میتوانند ذهن بیدار شما را برای مقابله با پیچیدگی عاطفی تجریک کنند ، میتوانند مفید و کارآمد باشند.

4- در عین حال رویاهای تکرار شونده میتوانند باعث بروز مشکلات عاطفی در شخص شوند.

Print Friendly, PDF & Email

نظر شما چیست؟

avatar
700