رشد خانواده درمانی : نگاهی گذرا به تاریخ خانواده درمانی

رشد خانواده درمانی : نگاهی گذرا به تاریخ خانواده درمانی

 

دهه 1950 تا 1970

خانواده درمانی که از بررسیهای پژوهشی راجع به خانوادهٔ بیماران اسکیزوفرنیایی تحریک شده بود، در دههٔ ۱۹۵۰ به نیرویی فزاینده و شهرتی ملی دست یافت. خانواده درمانگران پیشگام آن دوره در دههٔ ۱۹۶۰، همراه با درمانگرانی که گرایش انفرادی آنان بیشتر بود و به آرای دانش فرمانش علاقه مند شده بودند، مجذوب این روش جدید مفهوم سازی و درمان رفتار بدکار شدند. بسیاری از متخصصان بالینی که عمدتاً نسبت به پژوهشهای قبلی راجع به خانواده بی اعتنا بودند، در خلال این دوره فقط به کار بالینی مشغول شدند؛ در نتیجه، انها راهبردهای جدیدی برای مداخله در کلی خانواده پیدا کردند.

در سایر قسمتهای جهان – به ویژه در اروپا – نیز تحولات مشابهی در حال شکل گیری بود. کار سیستمی سلوینی – پالاتزولی با کودکان مبتلا به بیاشتهایی در میلان، ایتالیا، در این میان از ارزش خاصی برخوردار است.

حتما بخوانید:  خانواده درمانی کارکردی

 

رشد خانواده درمانی : نگاهی گذرا به تاریخ خانواده درمانی

دهه 1970

در دههٔ ۱۹۷۰، هنوز هم به فنون توجه بیشتری می شد تا نظریه سازی و پژوهشی. فنون بر درمانی مبتکرانه ای نیز در این دوره ارایه گردید، از جمله رویکردهای رفتاری به مشکلات خانواده. این حوزه با روندی رو به ازدیاد در حال رشد بود و در مورد خودآگاهی و ارزیابی نظریات، چندین اقدام صورت گرفت. ارزشمندترین بر این موارد عبارت بود از نقد طرفداران جنبش زنان راجع به خانواده درمانی که با مفاهیم آشنای خانواده درمانی که حامی دیدگاههای متعصبانهٔ جنسی و نقشهای قالبی جنسی بود، به چالش برمی خاست.

دهه 1980

در دههٔ ۱۹۸۰، درمان زناشویی و خانواده درمانی به یک حوزهٔ تماماً متحدالشکل مبدل شد. دست اندرکاران متعلق به گسترهای از رشته های علمی با ملحق شدن به سازمانهای بین رشته ای، خود را «خانواده درمانگر» مینامیدند. معرفتشناسی جدیدی که به چالش با مفاهیم دانش فرمانش قبلی پرداخته بود، مورد توجه متخصصان قرار گرفت.

حتما بخوانید:  همسری که نمیخواهد/نمیتواند تغییر کند

دهه 1990

روند کار در دههٔ ۱۹۹۰ عبارت است از عدم سرسپردگی به «مکاتب» خانواده درمانی و حرکت به سوری یکپارچگی و وحدت. علاقهٔ مجددی به نظریهٔ سیستمها به وجود آمده است، که از آرای مناقشه آمیز معرفتشناسان جدید الهام میگیرد. علاوه بر آن، علاقه به دیدگاه سازههای ذهنی باعث شده که در کار بالینی با خانواده به کارکرد زبان و معانی زبانی توجه شود.

Print Friendly, PDF & Email

نظر شما چیست؟

avatar
700