ذهن کوه ساز تو ثمرۀ خود کم بینی است.

ذهن کوه ساز تو ثمرۀ خود کم بینی است.

ذهن کوه ساز تو ثمرۀ خود کم بینی است

خود کم بینی:

چقدر به خودتان ایمان و باور دارید؟ در مورد استعداد و توانایی های خود، چقدر شناخت دارید؟

گاهی ما با اینکه از استعداد و توانايی های زیادی برخوردار هستیم، اما در عين حال خود را بسيار پايين‌تر از ديگران تصور می کنیم. به این حالت، خود کم بینی می گوییم. در حقیقت احساس می کنیم در برابر دیگران کوچک هستیم و خود را دست کم می گیریم. خود کم بینی باور و احساسی است که فرد نسبت به خودش دارد و چندان ربطی به واقعیت ندارد. خود کم بینی دارای ماهيت فطری نيست و اختصاص به طبقه يا قشر معيني ندارد، بلکه عارضه ای است که علل پيدايش آن را بايد در تربيت و پرورش اوليه فرد و روابط و مناسبات متقابل او با محيط، جست و جو کرد. افرادی که احساس خود کم بینی دارند معمولاً جنبه های مثبت خود را غربال کرده و دور می ریزند ولی جنبه های منفی خود را بزرگتر می کنند. در واقع جنبه های منفی خود را تبدیل به یک کوه در ذهن خویش می کنند.

حتما بخوانید:  کمبود اعتماد بنفس و نداشتن استقلال

ذهن کوه ساز تو ثمرۀ خود کم بینی است.

ذهن کوه ساز : خطای شناختی

ذهن کوه ساز نوعی از خطاهای شناختی است. اگر بخواهم تعریفی از خطای شناختی بگویم این است که:

“خطاهای شناختی یعنی تفکر به شیوه دگمی و توام با افکار غلط و غیرعقلانی که نتیجه آن اضطراب و افسردگی و مشکل در روابط بین فردی است.” ذهن کوه ساز در حقیقت همان تحریف شناختی فاجعه سازی است. در این خطا، شخص انگار به آخر خط رسیده است و مسائل کم اهمیت را بزرگ جلوه می کند و از کاه کوه می سازد.

با این توضیحات داده شده می توان گفت که ذهن کوه ساز ما ثمرۀ خود کم بینی ما است.

با این اوصاف ذهن شما چگونه عمل می کند و چقدر نسبت به خود شناخت دارید؟

حتما بخوانید:  راه‌های افزایش اعتماد به نفس

Print Friendly, PDF & Email

نظر شما چیست؟

avatar
700