دنیای که در آن زندگی میکنیم

اعتقاد به این که دنیا قرار است عادل ومنصف باشد درنهایت به احساسات منفی و نارضایتی شخصی سیاسی و اجتماعی منجر میشود . که البته این تعریف به خودی خود مدام در تغیر است و هیچگاه روشن نیست . بسیاری از مردم همیشه ناراحت اند چرا که احساس میکنند زندگی منصفانه نیست و یکی باید این وسط سرزنش شود . از اینجاست که این دوتا از بدترین احساسات منفی یعنی حسادت و کینه در آنها بروز می کند و به طرف کسی که حس میکنند گناهکار است نشانه می روند .
اگر چه حسادت و کینه دیگران را هدف قرار می دهد ولی در حقیقت از احساس عمیق بی کفایتی و بی لیاقتی درون خود فرد بر می خیزد حسادت و کینه همچون دوقلو ها دست در دست هم پیش می روند و یکدیگر را تقویت می کنند.

Print Friendly, PDF & Email


مطالب مرتبط


حتما بخوانید:  اختلال شخصیت اسکیزوئید

نظر شما چیست؟

avatar
700