دعا (بارائه دهنده بختیار تابعی )

ای چو جان اندر وجود عالمی جان ما باشی و از ما می رمی
نغمه از فیض تو در عود حیات موت در راه تو محسود حیات
باز تسکین ده دل ناشاد تو باز اندر سینه ها اباد شو
باز از ما خواه ننگ ونام را پخته تر کن عاشقان خام را
از مقدر شکوه ها داریم ما نرخ تو بالا و ناداریم ما
از تهیدستان تورخ زیبا مپوش عشق سلمان وبلال ارزان فروش
چشم بیخواب و دل بی تاب ده باز مارا فطرت سیماب ده
(( جهت مطالعه بیشتر دوستان برگرفته از کتاب اقبال لاهوری ))

Print Friendly, PDF & Email


مطالب مرتبط


حتما بخوانید:  کرم کتابی (ارائه دهنده بختیار تابعی )

نظر شما چیست؟

avatar
700