درجستجوی خرد زندگی

در یک صبح لطیف تابستان، که مدارس تازه تعطیل شده بود کودکی لب ساحل دریا بازی می کرد و یک قلعه شنی می ساخت فیلسوفی که در ساحل قدم می زد متوجه تلاش جدی کودک برای ساختن قلعه شد او می خواست ببیند این کودک چرا برای ساختن یک اثر ناپایدار اینقدر تلاش بیهوده به خرج می دهد بنابراین به کودک نزدیک شد و با لحن معلم گونه ای پرسید چکار می کنی آقا پسر؟ کودک جواب داد بازی می کنم فیلسوف پرسیدمیشه بگی این بازی برات چه مفهومی داره؟

کودک جواب داد مگر عجیب است که بچه ای بازی کند بزرگتر ها می گویند بازی نوعی تفکر است برای بچه ها و راهی برای یادگیری حتی اگر بازی معنایی نداشته باشد باز هم خودش سرگرمی و تفریح است. من کاری می کنم که هر بچه ای می کند بازی می کنم .

فیلسوف پرسید آخر سوال من این است که چرا همه وقت و دقت و انرژی خود را صرف می کنی که این قلعه شنی به این زیبایی را با ظرافت تمام درست کنی و بعد آنرا خراب کنی یا آب آنرا خراب خواهد کرد و اثری از آن نخواهد ماند.کسی هم نمی تواند ببیند که تو چه چیزی خلق کرده ای انگار نه انگار که چیزی وجود داشته است؟کودک حواب داد :

حتما بخوانید:  فکر بسته!

آره بابا و مامانم هم همین سوال را می پرسند ولی مادرم یک چیز سمبلیک در آن کار ها می بیند او می گوید که هر دانه ماسه یک جنبه از انسانیت است اگر ما آنها را ترکیب کنیم به قطعات بزرگتری تبدیل می شوند او می گوید وقتی ما در کنار همدیگر قرار می گیریم و با هم همکاری می کنیم هیچ محدودیتی برای خلاقیت ما وجود ندارد ولی وقتی که ما روابطمان را از یاد می بریم و هرکدام سعی می کنیم به طور انفرادی حضور داشته باشیم مثل یک دانه ماسه خلاقیت و توانمندی مان را از دست می دهیم و آن را تخریب می کنیم به همان راحتی که من قلعه شنی را خراب می کنم و به همانگونه که وقتی دانه های ماسه چسبیده به هم که در قالب صخره و سنگ در آمده اند انسجام،یکپارچگی و یکدلی خود را از دست داده و یکدیگر را رها می کنند، آب اقیانوس به راحتی آنها از هم جدا کرده و در ساحل رهایشان می کند .

اما پدرم می گوید این بازی نوعی یادگیری در باره زندگی است عمر کوتاه قلعه شنی نشان می دهد که هیچ چیز ابدی و جاودانه نیست و قلعه شنی یک مثال روشن از این واقعیت است آنها ساخته می شوند و تخریب می شوند آنها به وجود می آیند و از بین می روند همانند همه چیز های زندگی ناپایدارند قلعه شنی ماجرای سفر ما را در طول زندگی بازنمایی می کند هر دو کوتاه و موقتی اند اگر ما قدرش را بدانیم آنگاه می توانیم شروع کنیم و از وقت وزمان خود لذت ببریم کودک ادامه داد پدرم می گوید ساختن قلعه شنی برای بچه ها این سود را دارد که از آن طریق می توانند درس بزرگ زندگی را درک کنند .

حتما بخوانید:  عدالت ولطف خدا

فیلسوف پرسید برای خودت این کار چه معنایی دارد؟

کودک جواب داد من فقط بازی می کنم شاید این هم برای خودش معنایی داشته باشد و شاید نه. من فقط می خواهم از آتچه انجام می دهم لذت ببرم می خواهم گرمای مطبوع آفتاب را بر روی تنم احساس کنم صدای به هم خوردن امواج را بشنوم و خیسی و رطوبت طراوت آور ماسه را لمس کنم. فقط می خواهم تفریح کنم. همین

                                     زندگی فرصتی است موقتی(ناپایدار) زندگی را آنقدر جدی نگیریم که تفریح و شادابی آن از بین برود

Print Friendly, PDF & Email

نظر شما چیست؟

avatar
700