خیانت در روابط زناشویی در ایران

خیانت در روابط زناشویی در ایران ؛ نتایج پژوهش

خیانت در روابط زناشویی

سالهای سال است که پژوهشگران خانواده و به ویژه روان شناسان و جامعه شناسان با پدیده ای تحت عنوان روابط ” فرا زناشویی ” یا ” خیانت “، رو در رو هستند و به بررسی گستردگی و ابعاد آن در جامعه امروز می پردازند.

آنها همواره کوشش کرده اند تا ریشه های این پدیده و نیز عواملی که ظهور و بروز این پدیده را در جامعه امروز ممکن ساخته است را شناسایی کنند. چرا که پیامدهای زیان بار این پدیده در جامعه امروز ابعاد گوناگونی پیدا کرده و به روابط خانوادگی و خانواده، آسیب های جدی وارد ساخته است.

خیانت در روابط زناشویی در ایران ؛ نتایج پژوهش

از این رو روان شناسان و جامعه شناسان، در بررسی های خود همواره به دنبال “درمان” یا یافتن راه حلی برای این مسئله یا معضل اجتماعی بوده اند و حتی روش های درمانی و دوره های گوناگون باز پروری” را نیز در نظر گرفته و اجرا نموده اند. از این رو یافته های علمی بسیاری وجود دارد که نشان میدهند رابطه میان زن و شوهر در خانواده ها و در جامعه امروز بسیار شکننده و آسیب پذیر شده است و به تبع آن، پدیده “خیانت” در بسیاری از جوامع توسعه یافته است.

 

خیانت در ایران

على رقم تفاوت های فرهنگی که میان جوامع انسانی وجود دارند، مسئله خیانت در روابط زناشویی در اغلب این جوامع مذموم و غیر اخلاقی تلقی می شود. در کشور ما نیز مذهب و عرف جامعه این مسئله (خیانت) را بسیار ناپسند میشمارد و نگاه منفی نسبت به این موضوع دارد. زیرا در جامعه ما این مسئله یک امر یا مسئله شخصی یا خصوصی تلقی نمی گردد و به آبرو و حیثیت اجتماعی افراد گره زده می شود.

ضمن این که این مسئله به لحاظ دینی و قانونی نیز با ممانعت شدید همواره روبه رو است. از این رو این “رفتار” (خیانت) اغلب در خفا و به صورت پنهانی انجام می شود؛ ضمن این که قبح این رفتار – به ویژه در جامعه ایران، باعث شده است که آمار و ارقام دقیق و رسمی درباره آن وجود نداشته باشد.

این در حالی است که متخصصان حوزه های حقوق، روانشناسی و جامعه شناسی اتفاق نظر دارند که این نوع رفتار در جامعه امروز ایران با روندی رو به رشد در حال گسترش است و تا کنون در گروه های اجتماعی گوناگون مشاهده شده است.

 

حتما بخوانید:  تاثیر بیکاری شوهر بر روابط زناشویی و خانوادگی در خانواده ی کارگران

پیش بینی میل به خیانت

در پژوهشی که سال 96 در ایران صورت گرفت ، روی پیش‌بینی میل به خیانت بر اساس حسادت عاشقانه و هیجان‌خواهی در زنان متاهل کار شد.  میل به خیانت به طیف وسیعی از رفتارهای خارج از رابطه اشاره دارد که منجر به نقض تعهد و اعتماد در روابط زناشویی می­گردد. هیجان­ خواهی و حسادت عاشقانه در افراد می­تواند با رفتارهای غیر اخلاقی از جمله میل به خیانت همراه باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش حسادت عاشقانه و هیجان­خواهی در پیش­بینی میل به خیانت در زنان متاهل بود.
روش­ کار این پژوهش به این صورت بود که جامعه این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی شامل کلیه زنان متاهل شهر اصفهان در سال 1396- 1397 بودند. تعداد 150 زن متاهل به شیوه در دسترس انتخاب و به پرسش­نامه­های میل به خیانت، حسادت چندگانه و هیجان­خواهی را پاسخ دادند. در تحلیل داده‌ها از رگرسیون چندمتغیره (گام به گام) استفاده شد.

 

حتما بخوانید:  اهمال کاری و استرس در بین دانشجویان

یافته های پژوهش:

از بین مولفه­ های حسادت عاشقانه (حسادت شناختی، حسادت هیجانی و حسادت رفتاری) و هیجان خواهی (شدت هیجان و میل به تنوع­طلبی)، مولفه حسادت عاشقانه کل، شدت هیجان و حسادت رفتاری بیشترین سهم را در پیش­بینی بعد مسائل جنسی عاطفی و خشم از میل به خیانت داشتند. هم­چنین متغیر حسادت شناختی بهترین پیش­بینی­کننده بعد نارضایتی از میل به خیانت بود. در خصوص میل به خیانت (کل) نیز حسادت عاشقانه (کل)، حسادت رفتاری و شدت هیجان به ترتیب بیشترین قدرت پیش­بینی را دارا بودند.

 

نتیجه­ گیری:

در مجموع مشخص شد که می­توان میل به خیانت در زنان متاهل را بر اساس حسادت عاشقانه و هیجان خواهی در آن­ها تببین نمود.

 

لینک اصلی مقاله

Print Friendly, PDF & Email


مطالب مرتبط


نظر شما چیست؟

avatar
700