خدا و علم – ژان گیتون

فلسفه همیشه برای تبیین مسائل خود نیاز به آخرین تحقیقات علم فیزیک داشته است.

این كتاب به صورت گفت و شنود تنظیم شده و طی آن تعارض انسان معتقد با عالم علوم مادی به بحث گذاشته شده است . در این گفت و شنود ژان گیتون فیلسوف مسیحی معاصر و ایگور و گریشنا بوگرانف دو دكترای فیزیك كیهانی شركت كرده‌اند. برای نخستین بار در این کتاب که به زبانی نسبتا ساده نوشته شده، مشاهده میشود که علم نیز پرسشهایی را مطرح میکند که تا همین اواخر تنها به خداشناسی و فلسفه اولی تعلق داشت: کائنات از کجا آمد؟ حقیقت چیست؟ آیا حقیقت جهان قابل شناخت است؟ آیا مفهوم جهان مادی دارای معنی است؟ چرا بیشتر می توان چیزی هست تا لاینکه هیچ چیزی نباشد؟ تا آنجا که گویی حتی موضوع غیر مادی بودن وجود متعالی و خارجی نسبت به کائنات یکی از موضوع های ممکن علم فیزیک میشود.

حتما بخوانید:  معرفی کتاب

بخش هایی از کتاب:

«شاید بتوان گفت نتیجه ای که از استدلال های علم جدید میتوان بدست آورد این است که مذهب، برای یک دانشمند معقول، در اطراف سال 1927 چیز ممکنی شده است.»

مکانیک کوانتوم به آشکارا یادآور می شود که ارتباطی نزدیک میان روح و ماده وجود دارد.

آن چیزی که ما تصادف می نامیم فقط عدم توانایی ما در درک درجه ای از نظم عالی تر است.

بر اساس فیزیک کوانتوم، کلئنات از فروپاشی نوعی «رابطه موج جهانی» به وقوع پیوسته است، یک فروپاشی که به علت مداخله مشاهده گری خارجی انجام شده است. چه کسی کائنات را مشاهده کرده است؟ (یا می کند؟)

سرنوشت کائنات از این دو حالت خارج نیست: مرگ به علت سرما یا مرگ به علت گرما.

حتما بخوانید:  معرفی پنج کتاب خواندنی روانشناسی

چنین کائناتی، موجودیت وجود دیگری به غیر از خود را مفروض می دارد که در خارج از آن قرار داشته باشد. ما اینک به این وجودی که مذهب آن را خدا می خواند خیلی نزدیک شده ایم. از آنجا که عالم نظمی نشان می دهد، این نظم به نوبه خود ما را به سوی موجودیت علت و پایانی که در خارج آن قرار داشته باشد، رهنمون می کند.

در این کتاب بر اساس نتایج فیزیک جدید، موضوع خلقت جهان (بیگ بنگ)، راز خلقت و نظم موجود زنده، و تصادف و احتمالات مورد گفتگو قرار می گیرد.

نام کتاب: خدا و علم

نویسنده: ژان گیتون

مترجم: عباس آگاهی

سال نگارش: 1991

نشر فرهنگ اسلامی

Print Friendly, PDF & Email

نظر شما چیست؟

avatar
700