حقیقت و عشق

حقیقت را درست بشناسید
به خودتان اجازه ندهید آنچه را دوست دارید حقیقت بپندارید
یا آنچه را که فکر می کنید برای بشر خوب است حقیقت بدانید
به واقعیت ها و حقیقت همانطور که هست نگاه کنید

-عشق ورزیدن خردمندانه و تنفر داشتن ابلهانه است
در دنیایی که هر روز بیشتر به هم نزدیک می شویم باید بیاموزیم که همدیگر را تحمل کنیم
باید یاد بگیریم امکان دارد دیگران حرفهایی بزنند که به مزاج ما خوش نیاید و باید با این حرفها بتوانیم کنار بیاییم
باید بفهمیم که ما برای با هم زندگی کردند در کنار هم هستیم نه برای با هم مردن
آموختن آرامش، بزرگ منشی و تحمل یکدیگر تنها راه تداوم حیات بشر در کره خاکی است
فیلسوف قرن برتراند راسل

Print Friendly, PDF & Email


مطالب مرتبط


حتما بخوانید:  خوشبخت کجاست ؟(ارائه دهنده بختیار تابعی )

نظر شما چیست؟

avatar
700