حالت های چهارگانه هویت کدامند؟

حالت های چهارگانه هویت کدامند؟

حالت های چهارگانه هویت کدامند؟

حالت های چهارگانه هویت

جیمز مارسیا (۱۹۸۰) برای تشکیل هویت، چهار وضعیت معرفی کرده است که عبارت اند از: کسب هویت ؛ وقفه هویت ضبط هویت؛ پراکندگی هویت. اریکسون هویت سالم را تجربه یک احساس سلامت جسمانی، روان شناختی و اجتماعی تعریف می کند که از طریق کاوش و تعهد کسب میشود.

  • کاوش:  امتحان امکانات و گزینه های زندگی؛ گردآوری اطلاعات درباره خود و محیط خود؛ حرکت به سوی تصمیم گیری های بلند مدت؛ ساختن یک خوده سازمان یافته.
  • تعهد: پس از گذراندن دوره کاوش، فرد نسبت به عقاید، ارزش ها و اهداف تعهد کسب کرده و احساس تعهد می کند.

حالت های چهارگانه هویت کدامند؟

کسب هویت

افرادی که قبلا گزینه های زندگی را کاوش کرده اند و متعهد به یک رشته از ارزش ها و اهدافي هستند که خود برگزیده اند، موفق به کسب هویت می شوند. افرادی که دارای هویت کسب شده هستند، از سلامت روان بیشتری برخوردار هستند، عزت نفس بیشتری دارند، بیشتر نقادانه و انتزاعی فکر می کنند، بین خود واقعی و آرمانی آنان فاصله زیادی نیست و در استدلال اخلاقی پیشرفته هستند

تحقیق طولی بیست ساله استاین و نیوکامب (۱۹۹۹) در این زمینه نشان می دهد که اشخاصی که در نوجوانی هویت محکمی داشتند، بعدا رشد اجتماعی – روانی بیشتری خواهند داشت، نتایج بهتری از روابط عاطفی و عاشقانه خود می گیرند، دلسوز نسل جوان شده و در میان سالی از زندگی رضایت بیشتری خواهند داشت

وقفه هويت

وقفه هویت به معنی حالت تأخیر یا تعویق است. این افراد هنوز سرگرم کاوش کردن هویت هستند و هنوز احساس تعهد قطعی ندارند. آنان اطلاعاتی را جمع آوری کرده، به امتحان فعالیت های گوناگون مشغول هستند و امید دارند که برای هدایت زندگی خود به اهداف و ارزش هایی دست یابند، ولی هنوز راه خود را در زندگی پیدا نکرده اند.


در ارتباط با نقش دانشگاه در شکل گیری هویت، آدامز و فیچ (۱۹۸۲) در پژوهش های خود به این نتیجه رسیدند که دانشجویان به مدت طولانی تری در وضعیت وقفه هویت قرار دارند، کوت و لوین (۱۹۸۸) نیز معتقدند که دانشگاه می تواند حل بحران هویت را به تعویق اندازد و موجب طولانی شدن فرآیند تجربه نقش ها و ایدئولوژی های مختلف شود.


ضبط هویت

این افراد دارای هویت زودهنگام و ضبط شده هستند و بدون بررسی و کاوش گزینه های ارزش ها و فعالیت های دیگر، به یک گزینه احساس تعهاد می کنند. گزينة ضبط شده معمولا نسخه حاضر و آماده ای از یک فردی است که برای آنان مظهر قدرت و اقتدار است. این فرد می تواند شخصی از میان والذين، معلمان، رهبران مذهبی و غیره باشد. تعصبات قومی و مذهبی در نزد این گروه شایع است. در جوامع جمع گرا این نوع هویت به وفور یافت می شود برای فردی با هویت ضبط شده، دانشگاه فرصتی برای کاوش موقعیت های حرفه ای جدید نیست، بلکه تنها فرصت تحقق اهداف و آرزوهای دیگران، بخصوص اهداف والدین است. این افراد اگر چه در دانشگاه بالاترین مدل ها را کسب می کنند، اما شخصیت انعطاف ناپذیری دارند.


پراکندگی هویت

این افراد دارای هویت سردرگم هستند. این گروه فاقد جهت روشنی هستند و نه تنها فاقد ارزش ها و اهداف هستند، بلکه تلاشی هم برای رسیدن به آنها نمی کنند. ازآنجایی که تعهد به یک نظام ارزشی در آنان دیده نمی شود، این گروه به شدت تأثیر پذیر هستند. آنان معمولا خود را به دست سرنوشت و شانس می سپارند و به احتمال زیاد جزء مصرف کنندگان مواد مخدر و سوء مصرف کنندگان آن هستند، این گروه نسبت به آینده بی علاقه، ناامید و بی تفاوت هستند و تعصبات قومی و مذهبی در میان آنان بسیار شایع است.

Print Friendly, PDF & Email

نظر شما چیست؟

avatar
700