جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای ناصری دانشجوئی پر توان به همراه دو همکار ارجمند آقای دکتر شفیع آبادی و آقای دکتر مهاجر ( بهمن ماه، 93)

ADNAN

Print Friendly, PDF & Email


مطالب مرتبط


حتما بخوانید:  پایان جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم ملکی ( دانشجوئی پرکار و پر تلاش) همراه با هم کلاسی های با وفایش آذرماه 1393

نظر شما چیست؟

avatar
700