جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای ناصری دانشجوئی پر توان به همراه دو همکار ارجمند آقای دکتر شفیع آبادی و آقای دکتر مهاجر ( بهمن ماه، 93)

ADNAN

Print Friendly, PDF & Email
حتما بخوانید:  جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم زیارتی دانشجوئی پر انرژی به همراه دو همکار گرامی جناب آقای دکتر فرحبخش و سرکار خانم دکتر اسمعیلی ( دی ماه، 93)

نظر شما چیست؟

avatar
700