جذب موفقیت با قدرت ذهن ؛ تصویر سازی خلاق

جذب موفقیت با قدرت ذهن ؛ تصویر سازی خلاق

جذب موفقیت با قدرت ذهن ؛ تصویر سازی خلاق

تصویرسازی خلاق

تصویرسازی خلاق یکی از تکنیک هایی است که در رسیدن به ما رؤیاها و اهداف به شما کمک می کند. اگر از این شیوه درست و به جا استفاده کنید، این امر زندگی تان را بهبود می بخشد و به موفقیت شما کمک خواهد کرد. این قدرت می تواند محیط و شرایط زندگی شما را عوض کند و باعث جذب ثروت یا افرادی شود که حضورشان در زندگی شما ضروری است. تصویرسازی ذهنی از قدرت ذهنی شما استفاده می کند و در نهایت به موفقیت شما ختم می شود. با د تصویرسازی یک رویداد، موقعیت و حتی یک جسم خاص، شما – قادر خواهید بود که آن را جذب کنید.

جذب موفقیت با قدرت ذهن ؛ تصویر سازی خلاق

درواقع روند تصویرسازی ذهنی تا حدودی به رؤیای صادقانه شباهت دارد. برای برخی از . افراد، این فرایند درست مانند جادو است؛ اما پای هیچ جادویی در میان نیست؛ این اتفاق تنها زاده فرایند طبیعی قانون های افکار و – قدرت آنهاست. افرادی وجود دارند که از این تکنیک در تک تک ۔ فعالیت های روزانه زندگی خود استفاده می کنند. افراد موفق اشخاصی هستند که به طور آگاهانه و ناآگاهانه اهدافشان را با این روش جذب می کنند؛ آنها با تصویرسازی اهداف خود رسیدن به آن را تمام شده میدانند!

 

تصویرسازی خلاق چرا و چگونه کار می کند؟

ذهن ناخودآگاه، افکارمان را می پذیرد؛ حتی اگر تکراری باشند و پس از پذیرش، با توجه به تغییرات شرایط، مغز آنها را عوض می کند (درست مانند عادات و اعمال ما). این رویکرد باعث میشود که ما با افراد، محيطها و شرایط متفاوت آشنا شویم. افکار از ذهنی به ذهن دیگر انتقال پیدا می کنند؛ اگر این افکار به اندازه کافی قوی باشند از سوی اشخاصی که با ما اهدافی مشترک دارند، انتخاب شده و درنهایت آنها را به اهداف و آرزوهایشان می رساند. ما قسمتی از قادر مطلقی هستیم که دنیا را خلق کرده است؛ بنابراین با فرایند فلسفه خلقت ارتباط نزدیکی خواهیم داشت.

ما یادی از پروردگار را در ذهن خود ذخیره کرده ایم؛ بنابراین تعجبی ندارد که می توانیم افکارمان را سازماندهی کنیم. برای لحظه ای فکر کنید که شما قسمت نامرئی دنیایی به این بزرگی و عظمت هستید! این روند به این معناست که رویاهای شما می توانند به واقعیت تبدیل شوند، البته نه همه رؤياها. موارد بیان شده تکراری و متمرکز هستند، افکار همان انرژی هایی هستند که ما به صورت شبانه روز برای آنها وقت صرف می کنیم و با استفاده از آنها می توانیم دنیا را تغییر دهیم. بسیاری از افراد می اندیشند و افکار تکراری پرسودشان را در ذهن دوره می کنند.

تمرکز بر افکار

آنها بر روی افکاری تمرکز می کنند که برای شرایط فعلی و محیط آنها مفید است و با توجه به آنها برای خود محيطها و شرایط جدیدی خلق می کنند. در حقیقت فرایند خلق دنیای تازه مانند دیدن یک فیلم تکراری است؛ اما نکته مهم و برجسته اینجاست که شما با هر بار مشاهده آن می توانید افکارتان را تغییر دهید. شما می توانید شرایط مختلف را تصور کنید و باعث خلق دنیایی تازه شوید. با تغییر افکار و تصویرهای ذهنی، در اصل، شما واقعیتی را تغییر داده اید که با آن روبه رو هستید و در این راه، از هیچ جادو یا قدرت مافوقی استفاده نکرده اید. شما تنها با استفاده از قدرت طبیعی و قوانین آن قادر خواهید بود که به تمامی موفقیتهای مدنظر خود برسید.

شما میتوانید افکار ونگرشتان را تغییر دهید؛ اما تغییر اصلی، عوض کردن دنیا و دوباره ساختن آن است؛ برای مثال، اگر شما در آپارتمانی کوچک زندگی کنید و نیاز به مکانی بزرگتر داشته باشید، به جای فکر کردن به مشکل و نداشتن هزینه برای تغییر آن، می توانید به داشتن آپارتمان بزرگ تر فکر کنید. شما با این کار، فکر و نگرشتان را عوض کرده اید. این کار به هیچ وجه سخت نیست و به دیدن رؤیای صادقه بسیار نزدیک است.

شکست دادن افکار محدود

تصویرسازی می تواند کارهای زیادی انجام دهد. اما در زندگی تمامی افراد مناطقی وجود دارد که آنها تصور می کنند تغییر چنین چیزی سخت یا غیر ممکن است. قدرت تصویرسازی بسیار قدرتمند است و در نظر ما محدودیت هایی را نیز به همراه دارد.

اگر چه در حقیقت، این محدودیت ها در درون ما وجود دارد، نه در قدرت تصویرسازی خلاق. این ما هستیم که همیشه خود را محدود می کنیم و نمیتوانیم چیزی را فراتر از دایره زندگی کنونی خود ببینیم. ما خود را با افکار و باورهایمان محدود می کنیم؛ همچنین خود را محدود به زندگی فعلی مان می کنیم. هر اندازه که ذهن ما بازتر باشد، ما بزرگتر فکر می کنیم؛ درنتیجه موقعیت ها و امکانات بیشتری را برای خود فراهم خواهیم کرد. شاید این تغییرات نیازمند زمان باشند. اما شما این نکته را به خاطر بسپارید که هر هدف بزرگ تر به سپری شدن زمان بیشتری نیازمند است تا سرانجام اتفاق بیفتد. زمان و تلاش برای رسیدن به هدف مکمل یکدیگر هستند. این دو مکمل باعث می شوند که شما صبور باشید و درنهایت اجازه دهید که نتایج خودشان را به شما نشان دهند. دهند.

Print Friendly, PDF & Email
حتما بخوانید:  19 دلیل ناموفق بودن نیروی اراده : قسمت دوم

نظر شما چیست؟

avatar
700