تفاوتهای جنسیتی در شخصیت و رفتار اجتماعی

تفاوتهای جنسیتی در شخصیت و رفتار اجتماعی

 

تفاوتهای جنسیتی در شخصیت و رفتار اجتماعی

تفاوتهای جنسیتی در شخصیت و رفتار اجتماعی مردان و زنان تا چه اندازهای از نظر شخصیت و رفتار اجتماعی تفاوت دارند و با اینکه باید مراقب باشیم که تفاوتهای گروهی را به موردهای فردی تعمیم ندهیم، شواهد حکایت دارند که زنان برون گرایی، صمیمیت، پذیرا بودن نسبت به احساسات، اضطراب، مهرورزی، و ابراز هیجانات بیشتری را نشان می دهند. مردان در مقیاس هاس جسارت، مصمم و بااراده بودن، و عزت نفس نمرات بالاتری کسب می کنند. در حیطه رفتار اجتماعی، به نظر میرسد که زنان بیشتر از مردان با دیگران همکاری می کنند؛ برعکس، مردان بیشتر رقابت جو هستند. .

 

تفاوتهای جنسی در شخصیت و رفتار اجتماعی

شاید متوجه ی تفاوتهایی در روابطی که مردان و زنان با دوستان خود دارند شده باشید. روابط دوستی مردان با مردان دیگر از روابط دوستی زنان با زنان دیگر سطحی تر و کمتر زنان در برخی فرهنگ ها بیشتر از مردان لبخند میزنند و معمولاً احساسات و تجربیات شخصی خود را بیشتر ابراز میکنند . در تعدادی از جوامع انتظار نمیرود که مردان آشکارا هیجانات خود را نشان دهند. از سوی دیگر، به زنان برای ایران کردن هیجاناتی مثل شادی، عشق، ترسی، و غم آزادی عمل بیشتری داده شده است.

 

آزادی عمل کدام بیشتر است؟

با این حال، وقتی موقع ابراز کردن هیجان خشم می رسد، به مردان معمولاً آزادی عمل بیشتری داده می شود. مردان یاد میگیرند که خشم هیجان «مردانه» است، و نمایش دادن خشم از طریق پرخاشگری جسمانی ممکن است «مردانه» برداشت شود. به قول پژوهشگر خشم ساندارا توماس «اما در مورد دختران، عمل کردن به این طریق ترغیب نمی شود… زنان معمولاً این پیام را دریافت می کنند که خشم ناخوشایند و غیرزنانه است». با این حال، زنان روش های دیگر ابراز کردن خشم را یاد میگیرند، مانند «کنار گذاشتن» افرادی که آنها را دلخور کرده اند و تصمیم گرفتن به اینکه هرگز دوباره با آنها صحبت نکنند. با اینکه قطعاً یادگیری فرهنگی در تعیین کردن اینکه چگونه هیجانات ابراز شوند نقش دارد، اما باید به این موضوع نیز اشاره کنیم که ممکن است مغز مردان و زنان به صورت متفاوتی تنظيم شده باشد که بر احساس کردن هیجان ها و ابراز کردن آنها تأثیر بگذارد.

زنان گرایش دارند در فواصل نزدیکتر از مردان تعامل کنند. آنها همچنین معمولا بین خودشان و غریبه های جنسیت دیگر، فضای بیشتری از مردان حفظ می کنند . مردان از غریبه هایی که روبروی آنها می نشینند احساس ناراحتی بیشتری می کنند، در حالی که زنان به احتمال بیشتر احساس می کنند غریبه هایی که کنار آنها می نشینند، به آنها «تعدی می کنند». در کتابخانه ها، مردان کتابها را به طور حفاظی، جلوی خودشان کپه می کنند. زنان کتابها و روپوش ها را در صندلی مجاور قرار می دهند تا مانع از نشستن دیگران در کنار خود شوند. در رفتار جنسی و رفتار پرخاشگرانه نیز تفاوت های جنسی وجود دارند. زنان به احتمال بیشتری دوست دارند. روابط جنسی با رابطه رمانتیک آمیخته شود . مردان معمولاً به آمیزش جنسی اتفاقی و داشتن شریکان جنسی متعدد تمایل بیشتری نشان می دهند. پژوهشگران معلوم کرده اند که کودکان و بزرگسالان مذکر عموماً برخاشگرانه تر از زنان رفتار می کنند – حداقل در اغلب فرهنگ ها و تحت اغلب شرایط . مسئله این است که ایا این تفاوت جنسی فطری است یا عوامل اجتماعی ۔ فرهنگی را منعکس میکند.

تعمیم افراطی؛ درست یا غلط؟

 

حتما بخوانید:  سوء تفاهم در شناخت خود

بار دیگر، اجازه دهید در مورد تعمیم دادن مفرط محتاط باشیم. در بین مردان و در بین زنان، تفاوت زیادی در پرخاشگر بودن وجود دارد. در ضمن، با اینکه مردان خیلی بیشتر احتمال دارد که نسبت به غریبه ها و سایر افراد همجنس به صورت خشونت آمیز عمل کنند، زنان اندکی بیشتر احتمال دارد که به همسر خود ضربه بزنند، لگد بزنند، از اسلحه استفاده کنند و الی آخر.

با این حال، زنان در این روابط به احتمال بیشتری صدمه می بینند، عمدتاً به این علت که مردان از لحاظ جسمانی قوی ترند و هنگامی که حمله میکنند از سلاحهای خطرناکتری .استفاده می کنند. این احتیاط در تعمیم مفرط، به نوع پرخاشگری نیز گسترش مییابد. بررسی کودکان همواره نشان می دهد که پسرها بیشتر به پرخاشگری بدنی یا آشکار می پردازند. اما دخترها اغلب به پرخاشگری رابطهای می پردازند که طی آن از روابط به عنوان وسیله ای برای صدمه زدن به دیگران استفاده میکنند. برای مثال، دخترها بیشتر احتمال دارد که با حذف کردن دیگران از گروههای دوستان یا با شایعه پراکنی، پرخاشگری خود را ابراز کنند.

Print Friendly, PDF & Email