تشویق چگونه؟

محمد سعید روزبه:”آفرین به بچه ی باهوشم “یا “آفرین به بچه تلاشگرم؟”..این دو جمله هرچند یک مخاطب دارند و مفهومشان تشویق است،دو نتیجه متفاوت به بار می آورند.

دانشگاه استنفورد تحقیقی انجام داده است که شرح مفصلش در این مجال نمیگنجد.خلاصه اش این است که چند گروه از دانش آموزان که در یک آزمون موفق شده بودند را با تعابیر مختلفی از جمله دو جمله ی فوق مورد تشویق قرار دادند.در مقایسه ی نتایج این دو جمله،کسانی که با تعبیر”باهوش”مورد تشویق قرار گرفته بودند در آزمون های بعدی نتایج ضعیف تری نسبت به گروهی که”پرتلاش”خوانده شده بودند کسب کردند.

تفاوت بدست آمده این گونه توضیح داده میشود:وقتی به دانش اموزی گفته میشود که تو باهوش هستی و این ویژگی در او پررنگ جلوه داده میشود(حتی اگر او واقعن باهوش باشد)اندک اندک او تصور میکند که نیازی به کار و تلاش ندارد و هوش سرشارش همه کارها را انجام خواهد داد!

حتما بخوانید:  dreams

اما وقتی به دانش آموزی تلاشگر گفثه میشود،او این گزاره را در وجود خود میپذیرد که اگر موفقیتی به دست اورده،مرهون تلاش های اوست..

Print Friendly, PDF & Email

نظر شما چیست؟

avatar
700