تاثیر اشتغال زنان بر کیفیت زندگی آنها

تاثیر اشتغال زنان بر کیفیت زندگی آنها

تاثیر اشتغال زنان بر کیفیت زندگی آنها

 

با ورود زنان به بازار کار و عهده دار شدن نقش هایی به جز نقش همسری و مادری، آنها با نقشهایی متعددی رو به رو میشوند که گاه ممکن است تعارض ها و تنش هایی برای آنها بوجود آورد و در نتیجه، سلامت روانی آنها را نیز تهدید کند و گاهی برعکس، ممکن است به خاطر ورود به جامعه و افزایش تعاملات اجتماعی اثرهایی مثبت برای آنها داشته باشد و در واقع، کیفیت زندگی آنها را بالا ببرد.

 

اشتغال زنان

امروزه شاغل بودن زنان، یکی از مسائلی است که در اجتماع مطرح است و زنان به علل گوناگون به کار روی می آورند و حتی مجبور گشته اند علاوه بر مسئولیت های خود در خانه و تربیت فرزندان، مسئولیت های اجتماعی را نیز پذیرا گردند. در اینجاست که ما با قشری به عنوان «زنان شاغل» روبه رو می شویم. افرادی که در دو جبهه مهم یعنی جامعه و خانواده مشغول خدمت و انجام وظیفه می باشند.

تاثیر اشتغال زنان بر کیفیت زندگی آنها

در گذشته، زن، غالبا نقش مادر و همسر را به عهده داشت و به انجام امور خانه می پرداخت. اگر هم در اموری مانند کشاورزی و دامداری و امثال آن شرکت داشت، دامنه چنین مشارکت هایی در حدی بسیار محدود و منحصر به تأمین نیازهای خانواده بود اما با تغییر شرایط اقتصادی و اجتماعی و پیچیده تر شدن تقسیم کار، امروزه زنان علاوه بر ایفای نقش های فوق، پذیرای مسئولیت های عمده تر نظیر اشتغال در بیرون از خانه می باشند. منظور از اشتغال، حرفه یا کار است که فرد در عوض آن حقوق یا خدمتی دریافت می کند.

کیفیت زندگی

کیفیت زندگی مطلوب، همواره آرزوی بشر بوده و هست. در ابتدا رفاه و طول عمر بیشتر، معنی کیفیـت زنـدگی بهتـر را داشت. اما امروزه کیفیت زندگی در نقطه مقابل کمیت، قرار گرفته و با توجه بـه ابعـاد گسـترده سـلامتی، تعریـف میشود و منظور از آن سالهایی از عمر است که همراه بـا رضایت، شادمانی و لذت بخشی باشد. در دنیای امروز، زنـدگی کـردن تنها به معنای زنده بودن و بیمار نبودن نیسـت، بلکـه چگونگی زندگی نیز اهمیت دارد. در چنـین شـرایطی، دیگر افزایش میانگین طول عمـر و امیـد بـه زنـدگی، هدف نیست، بلکه هدف افزایش سالهای زندگی سـالم است؛ بدین معنـی کـه چنـد سـال از عمـر افـراد، بـه سلامت سپری شده است.به بیان دیگر، امروزه سلامت به عنوان منبع با ارزشی است که تداوم آن در طول زندگی ، کیفیت زندگی فرد را تعیین میکند.

کیفیت زندگی سازه ای پیچیده است که انواع حیطه ها از جمله وضعیت سلامت ، توان انجام فعالیت های روزمره ، وجود فرصت هایی برای دنبال کردن علائق تفریحی ، کارکرد اجتماعی در دوستا ها و روابط با دیگران ، دسترسی به منابع مراقبت از سلامت ، معیار های زندگی و سلامت عمومی را در بر میگیرد.به عبارتی دیگر ، کیفیت زندگی مفهومی با دامنه وسیع است که تحت تاثیر مجموعه ای گسترده از سلامت فیزیکی شخصی، حالات روان شناختی، سطح استقلال روابط قرار دارد. در مجموع کیفیت زندگی دارای ابعاد مختلف فیزیکی، روانی و اجتماعی است که گستره وسیعی از طیف زندگی فرد را در بر میگیرد.

 

حتما بخوانید:  رابطه ی بین باور های غیر منطقی و افسردگی

هدف پژوهش

در پژوهشی که در سال ۱۳۹۵ در ایران با عنوان تحلیل اثرهای اشتغال زنان بر کیفیت زندگی آنان (مطالعه موردی زنان شاغل در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) انجام شد، به مطالعه اثرهای اشتغال زنان بر کیفیت زندگی آنها پرداخته شد. هدف این پژوهش، پاسخ به این پرسش است که آیا وضعیت اشتغال زنان- شامل ویژگی های عینی شغل آنها و نگرشی که نسبت به وضعیت اشتغال خود دارند (رضایت شغلی) بر کیفیت زندگی آنان تاثیر دارد؟

به این منظور، در چارچوب روش پیمایش از بین ۲۸۴نفر از زنان شاغل در وزارت علوم، پژوهشات و فناوری، ۱۶۳نفر بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده و فرمول کوکران، انتخاب و پرسشنامه در میان آنان توزیع شد.

بدین منظور، از پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت و مقیاس سنجش رضایت شغلی کندال و اسمیت استفاده شد. برای آزمون فرضیه ها از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون تحلیل واریانس استفاده شد.

 

حتما بخوانید:  مشارکت اجتماعی و اشتغال زنان

یافته های پژوهش

یافته ها نشان دادند که از بین متغیرهای مستقل پژوهش، رضایت شغلی، مقدار حقوق، سن و وضعیت تاهل بر مقدار کیفیت زندگی زنان شاغل مورد مطالعه تاثیر داشته است. در واقع، افرادی که از رضایت شغلی و مقدار حقوق بالاتری برخوردار بودند، افراد در رده سنی ۲۵-۳۴و افراد مجرد از کیفیت زندگی بالاتری برخوردار بودند. روی هم رفته، افراد مورد مطالعه از کیفیت زندگی متوسطی برخوردار بودند و در واقع اشتغال زنان تاثیری مخرب بر کیفیت زندگی آنها نداشته است.

 

لینک اصلی مقاله

Print Friendly, PDF & Email


مطالب مرتبط


2
نظر شما چیست؟

avatar
700
2 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
2 Comment authors
وحیدهمهتاب Recent comment authors
جدیدترین قدیمی ترین بیشترین رای
مهتاب
مهمان
مهتاب

حس خوبی که کار کردن به خانمها میده به نظر من بدلیل:۱_میل به اجتماعی بودن زنان و حضور در جامعه۲_حس مفید بودن ۳_لحظه ای دور از دغدغه های زندگی زناشویی۴_استقلال مالی و امنیت مالی
می باشد.

وحیده
مهمان
وحیده

به نظرم اگه نقش زن در خانه از طرف همسر ،به عنوان همسر و مادر جدی گرفته بشه و لزوم نقش زن در بیرون خانه هم پذیرفته بشه اصلا نقش مادری و همسری آسیب نمیبینه.
چون همه چی با همیاری و کاملا متعادل پیش میره .