تاثیر اشتغال زنان بر کیفیت زندگی آنها

تاثیر اشتغال زنان بر کیفیت زندگی آنها

تاثیر اشتغال زنان بر کیفیت زندگی آنها

 

با ورود زنان به بازار کار و عهده دار شدن نقش هایی به جز نقش همسري و مادري، آنها با نقشهایی متعددي رو به رو میشوند که گاه ممکن است تعارض ها و تنش هایی براي آنها بوجود آورد و در نتیجه، سلامت روانی آنها را نیز تهدید کند و گاهی برعکس، ممکن است به خاطر ورود به جامعه و افزایش تعاملات اجتماعی اثرهایی مثبت براي آنها داشته باشد و در واقع، کیفیت زندگی آنها را بالا ببرد.

 

اشتغال زنان

امروزه شاغل بودن زنان، یکی از مسائلی است که در اجتماع مطرح است و زنان به علل گوناگون به کار روی می آورند و حتی مجبور گشته اند علاوه بر مسئولیت های خود در خانه و تربیت فرزندان، مسئولیت های اجتماعی را نیز پذیرا گردند. در اینجاست که ما با قشری به عنوان «زنان شاغل» روبه رو می شویم. افرادی که در دو جبهه مهم یعنی جامعه و خانواده مشغول خدمت و انجام وظیفه می باشند.

تاثیر اشتغال زنان بر کیفیت زندگی آنها

در گذشته، زن، غالبا نقش مادر و همسر را به عهده داشت و به انجام امور خانه می پرداخت. اگر هم در اموری مانند کشاورزی و دامداری و امثال آن شرکت داشت، دامنه چنین مشارکت هایی در حدی بسیار محدود و منحصر به تأمین نیازهای خانواده بود اما با تغییر شرایط اقتصادی و اجتماعی و پیچیده تر شدن تقسیم کار، امروزه زنان علاوه بر ایفای نقش های فوق، پذیرای مسئولیت های عمده تر نظیر اشتغال در بیرون از خانه می باشند. منظور از اشتغال، حرفه یا کار است که فرد در عوض آن حقوق یا خدمتی دریافت می کند.

کیفیت زندگی

كيفيت زندگي مطلوب، همواره آرزوي بشر بوده و هست. در ابتدا رفاه و طول عمر بيشتر، معني كيفيـت زنـدگي بهتـر را داشت. اما امروزه كيفيت زندگي در نقطه مقابل كميت، قرار گرفته و با توجه بـه ابعـاد گسـترده سـلامتي، تعريـف ميشود و منظور از آن سالهايي از عمر است كه همراه بـا رضايت، شادماني و لذت بخشي باشد. در دنياي امروز، زنـدگي كـردن تنها به معناي زنده بودن و بيمار نبودن نيسـت، بلكـه چگونگي زندگي نيز اهميت دارد. در چنـين شـرايطي، ديگر افزايش ميانگين طول عمـر و اميـد بـه زنـدگي، هدف نيست، بلكه هدف افزايش سالهاي زندگي سـالم است؛ بدين معنـي كـه چنـد سـال از عمـر افـراد، بـه سلامت سپري شده است.به بیان دیگر، امروزه سلامت به عنوان منبع با ارزشی است که تداوم آن در طول زندگی ، کیفیت زندگی فرد را تعیین میکند.

کیفیت زندگی سازه ای پیچیده است که انواع حیطه ها از جمله وضعیت سلامت ، توان انجام فعالیت های روزمره ، وجود فرصت هایی برای دنبال کردن علائق تفریحی ، کارکرد اجتماعی در دوستا ها و روابط با دیگران ، دسترسی به منابع مراقبت از سلامت ، معیار های زندگی و سلامت عمومی را در بر میگیرد.به عبارتی دیگر ، كيفيت زندگي مفهومي با دامنه وسيع است كه تحت تاثير مجموعه اي گسترده از سلامت فيزيکي شخصی، حالات روان شناختي، سطح استقلال روابط قرار دارد. در مجموع كيفيت زندگي داراي ابعاد مختلف فيزيکي، رواني و اجتماعي است كه گستره وسيعي از طيف زندگي فرد را در بر ميگيرد.

 

حتما بخوانید:  رابطه بین احساس تنهایی ، اضطراب اجتماعی ، پارانویا و افسردگی

هدف پژوهش

در پژوهشی که در سال 1395 در ایران با عنوان تحلیل اثرهای اشتغال زنان بر کیفیت زندگی آنان (مطالعه موردی زنان شاغل در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) انجام شد، به مطالعه اثرهاي اشتغال زنان بر کیفیت زندگی آنها پرداخته شد. هدف این پژوهش، پاسخ به این پرسش است که آیا وضعیت اشتغال زنان- شامل ویژگی هاي عینی شغل آنها و نگرشی که نسبت به وضعیت اشتغال خود دارند (رضایت شغلی) بر کیفیت زندگی آنان تاثیر دارد؟

به این منظور، در چارچوب روش پیمایش از بین 284نفر از زنان شاغل در وزارت علوم، پژوهشات و فناوري، 163نفر بر اساس روش نمونه گیري تصادفی ساده و فرمول کوکران، انتخاب و پرسشنامه در میان آنان توزیع شد.

بدین منظور، از پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت و مقیاس سنجش رضایت شغلی کندال و اسمیت استفاده شد. براي آزمون فرضیه ها از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون تحلیل واریانس استفاده شد.

 

حتما بخوانید:  تاثیر رابطه والدین با بهزیستی روانی کودکان افسرده

یافته های پژوهش

یافته ها نشان دادند که از بین متغیرهاي مستقل پژوهش، رضایت شغلی، مقدار حقوق، سن و وضعیت تاهل بر مقدار کیفیت زندگی زنان شاغل مورد مطالعه تاثیر داشته است. در واقع، افرادي که از رضایت شغلی و مقدار حقوق بالاتري برخوردار بودند، افراد در رده سنی 25-34و افراد مجرد از کیفیت زندگی بالاتري برخوردار بودند. روي هم رفته، افراد مورد مطالعه از کیفیت زندگی متوسطی برخوردار بودند و در واقع اشتغال زنان تاثیري مخرب بر کیفیت زندگی آنها نداشته است.

 

لینک اصلی مقاله

Print Friendly, PDF & Email

2
نظر شما چیست؟

avatar
700
2 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
2 Comment authors
وحیدهمهتاب Recent comment authors
جدیدترین قدیمی ترین بیشترین رای
مهتاب
مهمان
مهتاب

حس خوبی که کار کردن به خانمها میده به نظر من بدلیل:۱_میل به اجتماعی بودن زنان و حضور در جامعه۲_حس مفید بودن ۳_لحظه ای دور از دغدغه های زندگی زناشویی۴_استقلال مالی و امنیت مالی
می باشد.

وحیده
مهمان
وحیده

به نظرم اگه نقش زن در خانه از طرف همسر ،به عنوان همسر و مادر جدی گرفته بشه و لزوم نقش زن در بیرون خانه هم پذیرفته بشه اصلا نقش مادری و همسری آسیب نمیبینه.
چون همه چی با همیاری و کاملا متعادل پیش میره .