بی مسئولیتی

نوجوانی که تک فرزند است و با مشاوره ای که با مادرش داشتم به این شکل بوده است ..که در خانه فقط تلوزیون تماشا میکنه و به در سهایش نمیرسد و خیلی بیخیال است و حتی لباس شخصی اش را هم مادر جمع و تمییز میکند و با توجه به اینکه تک فرزند است و پدر او را نازپرورده بار آورده و اجازه انجام تکلیفی را به او نمیدهد و میگوید اذیتش نکن. و با یکی از اقوام درجه یک این نوجوان که فاصله سنی زیادی با هم ندارند هم صحبت شد که بیان میکرد که رفتار بچه گانه و خیلی ساده واکنشی دارد و همانند هم سن های خودش نیست.
به مادر توصیه ش که بیشتر به او مسئولیت دهد و مشاوره با پدر و مادر داشته باشیم.

Print Friendly, PDF & Email
حتما بخوانید:  نقش والدین در مقابله با افسردگی نوجوانان

نظر شما چیست؟

avatar
700