به خود آرامش دهید

روش های علمی برای کاهش استرس در پنج دقیقه 1. رویدادنگاری به یک ورق کاغذ بگویید که واقعا چه احساسی دارید 2. مشت و ضربه زدن اجازه دهید استرس شما با مشت زدن به یک شی بزرگ و نرم کاهش یابد 3. بررسی و اسکن بدن به تک تک اعضای بدن خود فکر کنید 4. تصویر ذهنی چیزی که دلتان میخواهد اتفاق بیفتد را در ذهن تجسم کنید 5. نفس عمیق قفسه سینه و شکم خود را پر از هوا کنید 6. مشاهده طبیعت به یک گیاه یا حیوان نگاه کنید و ببینید چقدر آنها آرام هستند 7. آرامش تدریجی و گام به گام دست خود را مشت کنید و آزاد کنید و این کار را تکرار کنید 8. گوش کردن به موسیقی آرام

Print Friendly, PDF & Email
حتما بخوانید:  درک متقابل

نظر شما چیست؟

avatar
700