به خود آرامش دهید

روش های علمی برای کاهش استرس در پنج دقیقه ۱. رویدادنگاری به یک ورق کاغذ بگویید که واقعا چه احساسی دارید ۲. مشت و ضربه زدن اجازه دهید استرس شما با مشت زدن به یک شی بزرگ و نرم کاهش یابد ۳. بررسی و اسکن بدن به تک تک اعضای بدن خود فکر کنید ۴. تصویر ذهنی چیزی که دلتان میخواهد اتفاق بیفتد را در ذهن تجسم کنید ۵. نفس عمیق قفسه سینه و شکم خود را پر از هوا کنید ۶. مشاهده طبیعت به یک گیاه یا حیوان نگاه کنید و ببینید چقدر آنها آرام هستند ۷. آرامش تدریجی و گام به گام دست خود را مشت کنید و آزاد کنید و این کار را تکرار کنید ۸. گوش کردن به موسیقی آرام

Print Friendly, PDF & Email


مطالب مرتبط


حتما بخوانید:  استجابت دعا

نظر شما چیست؟

avatar
700