برگزاری کارگاه دو روزه با عنوان درمان تمرکز مدار: تبلور صدای درون 21 و 22 آبان

برگزاری کارگاه درمان تمرکز مدار:

 تبلور صدای درون؛ فراتر از گفتگو درمانی یا رموز موفقیت درمانگر در درمان           

 

درمان تمرکز مدار  درمان ارتباط فرد با فرد همراه با توجه عمیق وجودی است.  این درمان به ما آموزش می دهد که چگونه با توجه عمیق به آگاهی بدنی و نه ذهنی می توانیم بطور کامل با مراجع همراه شویم و از این طریق بتوانیم مراجع را بر تغییرات واقعی توانمند کنیم. برخی از  محتویات کارگاه درمان تمرکز مدار عبارتند از:

 

  1. یافتن پاسخ درست این پرسش که ” رمز موفقیت درمانگر در درمان چیست؟”
  2. آموزش فنون ویژه درمان تمرکز مدار
  3. بینشی عمیق نسبت به خود برای برگزیدن روش درمانی ای که با ساختار شخصیتی درمانگر همخوان است
  4. بینشی عمیق تر در مورد خویش و در نتیجه تاثیری عمیق تر بر مراجع خویش.
  5. فرصتی شورانگیز برای توجه به پیش فرض های ذهنی ناهوشیار ؛ پیش فرض هائی که فرآیند کار با مراجع را مختل کرده است
  6. استفاده از جایگاه ” پدیداری وجودی” به منظور تحقق هماهنگی با ” بودن-با-دیگران”
  7. آگاهی از  تار و پود شخصیتی که بر  تصمیم های مهم زندگی ( شغل، ازدواج، مهاجرت و …) تاثیر  بسزائی دارد
  8. درک مراجع به بهترین وجه ممکن

 

 21 و 22 آبان ماه  مختص دانشجویان مشاوره و روانشناسی

جهت ثبت نام با شماره 26700673 -021تماس گرفته و یا اینجا کلیک کنید.

 

Print Friendly, PDF & Email
حتما بخوانید:  کارگاه درمان های وجودی