بررسی فنون شناخت درمانی

بررسی فنون شناخت درمانی

بررسی فنون شناخت درمانی

 

۱- برای آنکه مراجع رابطه بین افکار و احساساتش را درک کند یک از او می خواهد که افکار خود فنون شناخت درمانی را روزانه ثبت کند و احساسی را که به دنبال افکارش به او دست میدهد بررسی کند. مثلا اگر در طول روز افسردگی به او دست داد باید ببیند که قبل از آن چه فکری کرده است. 

۲- یکی دیگر از فنون شناخت درمانی پرسش است. پرسش به مراجع کمک می کند تا شناخت های مخربش را کشف کند و با آنها مواجه شود. یک به جای جر و بحث، از مراجعان سؤال می کند اما سعی نمی کند که مراجع را به طور منطقی قانع کند که افکارش نادرست اند. سؤال کردن باید تا حصول هدف ادامه یابد.

 

حتما بخوانید:  رشد خانواده درمانی : نگاهی گذرا به تاریخ خانواده درمانی

بررسی فنون شناخت درمانی

٣- تکلیف دادن از دیگر فنون شناخت درمانی است. هدف تکلیف دادن آن است که مراجع شناختهای مخرب خود را به طور مستقیم به بوته آزمایش بگذارد. به طور مثال، به مراجع میتوان گفت از رئیس خود در خواست تشویق کند تا طرز تلقی خود را از اینکه «رئیسم هیچوقت تشویقم نمی کند» به بوته آزمایش بگذارد. اگر رئیسش او را تشویق کند، معلوم می شود که طرز تلقى او از برخورد رئیش نادرست است. در هر حال، هر دو صورت نتیجه آموزشی خواهد داشت.

۴- شناخت درمانی به علل سهل الوصول بودن، قابل فهم بودن برای مردم، و سرعت و دقت، گسترش یافته است و نقش موفقی در روان درمانی دارد. شناخت درمانی ها مثل رفتاردرمانی ها نظام مند، برنامه ریزی شده، و سازمان یافته اند.

۵- در خانواده درمانی، از شناخت درمانی می توان در زمینه های مختلف استفاده کرد و موارد افسردگی، اضطراب و اختلالات شخصیت و سایر مشکلات را در خانواده مورد مطالعه قرار داد و با توجه به نظریه های خانواده درمانی، در رفع مشکلات خانواده ها اقدام کرد.

Print Friendly, PDF & Email


مطالب مرتبط


نظر شما چیست؟

avatar
700