با منابع استرس آشنا شوید

با منابع استرس آشنا شوید

با منابع استرس آشنا شوید

در این متن میخواهیم با هم به بررسی منابع استرس بپردازیم. مقداری استرس برای هوشیار و مشغول نگه داشتن ما مفید و ضروری است.. اما ترس شدید یا طولانی میتواند بار سنگینی را بر منابع ذهنی ما وارد کنداس ترس به مرور زمان خلق ما را پایین می آورد، به توانایی ما در تجربه کردن لذت صدمه میزند، و به بدن آسیب می رساند. با اینکه استرس گاه و بیگاه ممکن است زیان بخش نباشد، اما سطح بالا و مستمر استرس روزانه می تواند سیستم ایمنی را ضعیف کند.

با منابع استرس آشنا شوید

مشکلات روزمره: استرس زندگی روزمره

استرس ها میتوانند انباشته شوند تا اینکه دیگر نمیتوانیم با آنها کنار بیاییم. برخی از این استرس ها ، استرس های مشکلات روزمره هستند. مشکلات روزمره ، شرایط و تجربیاتی هستند که معمولا روی میدند و سلامتی ما را تهدید میکنند یا به آن آسیب میرسانند. استرس های دیگر تغییرات زندگی هستند. مشکلات زیر را میتوان به صورت زیر دسته بندی کرد:

  • مشکلات خانه داری: آماده کردن غذا، خرید کردن و خانه داری.
  • مشکلات سلامتی: بیماری جسمانی، نگرانی درباره ی جسم.
  • مشکلات فشار زمان: داشتن مقدار زیادی کار برای انجام دادن و نداشتن وقت کافی.
  • مشکلات نگرانی درونی: تنها بودن و ترسیدن از رویارویی.
  • مشکلات مسئولیت مالی: نگرانی های مالی مانند اقساط وام.
  • مشکلات کاری: نارضایتی شغلی و ..
  • مشکلات امنیت آینده: نگرانی هایی مانند امنیت شغلی، بورس، بازنشستگی و ..

حتما بخوانید:  تغذیه و استرس

منابع استرس : تغییرات زندگی

 چیزهای خوب خیلی زیاد هم می توانند ما را بیمار کنند. حتی تغییرات مثبت در زندگی به : سازگاری نیاز دارند. تغییرات در شرایط زندگی، خواه مثبت یا منفی، تغییرات زندگی نامیده می شوند. تغییرات زندگی از دو نظر با مشکلات روزمره تفاوت دارند :

  1. بسیاری از تغییرات زندگی مثبت و خوشایند هستند. مشکلات بنابر تعریف، منفی هستند.
  2. مشکلات به طور منظم روی می دهند. تغییرات زندگی در فواصل نامنظم اتفاق میافتند. تغییرات زندگی تأثیر متفاوتی بر ما دارند. برخی بیشتر از دیگران بر ما فشار می آورند.

پس تغییرات زندگی مثبت و منفی میتواند استرس زا باشند.حتی رفتن به تعطیلات هم مقدار زیادی استرس وارد میکند هرچند که قطعا به اندازه ی مرگ همسر یا طلاق نیست.

Print Friendly, PDF & Email

نظر شما چیست؟

avatar
700