اهمال کاری و استرس در بین دانشجویان

اهمال کاری و استرس در بین دانشجویان

اهمال کاری و استرس در بین دانشجویان

اهمال کاری چیست؟

این واژه در غرب، به ویژه در عـرصه روانـ‌شناسی، حدود چهل سال است که مطرح شده‌است. تنها استاد روان‌شناسی‌ که‌ درباره تاریخچه اهمال‌کاری بحث کرده است، “پل ت. رینجن باخ” می‌باشد. وی کتابی به نام بررسی تاریخی علل اهمال‌کاری تألیف کرده اسـت. هـرچند موضوع انتخابی او جالب است، اما کمک‌ چندانی‌ برای حل مسأله ارائه نداده است. پس از وی، دو نفر از نویسندگان به نام‌های “آلبرت آلیس” و “ویلیام جیمزنال”، به نگارش کتاب روان‌شناسی اهمال‌کاری همت گماردند که در نـوع‌ خـود‌ کاری‌ بدیع و قابل ارائه است.

 

اهمال کاری و استرس  در بین دانشجویان

ویژگی‌های اهمال کار

1. اهمال‌کار ، تصمیم‌ بـه‌ انـجام کـاری‌ می‌گیرد‌ ولی‌ بدون علت شناخته شده آن را‌ به‌ تعویق می‌اندازد.

2. بی شک هـمگان، حـتی مبتلایان به اهمال‌کاری، این آسیب روانی‌ را‌ نکوهش کرده و از آن تنفر دارند‌؛ زیرا این حالت‌ در‌ واقع، مصداق نـاسپاسی اسـت، حال‌ آن‌که‌، انسان‌ها بر مبنای فطرت خود تمایل به سپاس‌گزاری دارند و بـه آن اظـهار علاقه‌ می‌کنند‌. بنابراین، این مشکل را برخود‌ و دیـگران‌ بـر‌ نـمی‌تابند.

3. اهمال‌کاری به‌ سرعت‌ به صورت عادت در‌ افـراد‌ ظـاهر می‌شود و از نظر آماری، این عادت نزد بیش‌تر مردم رایج است. آلبرت آلیس‌ و ویـلیام‌ جـیمزنال می‌گویند: حدس ما آن است‌ کـه‌ 95 درصـد‌ مردم‌ بـه‌ ایـن مشکل مبتلا هستند‌.

4. این مشکل مسری اسـت و از حـالتی به‌حالت دیگر و از‌ انسانی‌ به‌ انسان دیگر و از فرد به جامعه و از‌ جامعه‌ای‌ به‌ جامعه‌ دیـگر‌ سـرایت‌ می‌کند. بنابراین، باید به تـأثیر و تـأثرات آن تـوجه جدی داشت؛ چـرا کـه می‌تواند به خانواده، جـامعه، مـلت و فرهنگ یک کشور آسیب رساند. پژوهش‌های روان‌شناسی بالینی نشان می‌دهد‌ که این عادت در جـوامع مـختلف شایع و روندی رو به رشد دارد.

اهمال کاری در دانشجویان

اهمال کاری می‌تواند یک مشکل مزمن برای دانشجویانی باشد که معمولا از اوقات فراغت خود لذت می‌برند، بیش از حد درگیر فعالیت‌های فوق‌برنامه و مدت‌زمان بلند مدت هستند.

این موضوع می‌تواند منجر به اخذ نمرات پایین  توسط دانشجویان در دانشگاه شود و می‌تواند سطح استرس را در بین آن‌ها افزایش دهد. این مساله می‌تواند باعث بروز مشکلاتی در شغل و حرفه ی آن‌ها شود چرا که اهمال کاری دانش آموزان و دانشجویان، مانع از رسیدن به اهدافشان می‌شود.

حس ناراحتی هم می‌تواند در بین دانش جویان ایجاد شود چون همه چیز جمع می‌شود. اهمال کاری دانشجویان، باعث میشود تا برای آنها مشکلات و استرس های زیادی ایجاد شود.

هدف پژوهش

پژوهشی در سال 2018 در کشور هند در رابطه با اهمال کاری و استرس در بین دانشجویان انجام شد. هدف اصلی این پژوهش بررسی این مساله است که آیا رابطه‌ای بین اهمالکاری ، استرس و موفقیت تحصیلی در بین دانشجویان وجود دارد یا خیر.

محقق داده‌ها را از طریق فرم خودسنجی اهمال کاری و پرسشنامه استرس و فشار جمع‌آوری کرده‌است. این فرایند روی 100 دانشجو انجام شد.

 

حتما بخوانید:  رابطه تعارض زناشویی و اعتیاد به اینترنت دانش آموزان

نتایج پژوهش

نتایج این مطالعه نشان داد که همبستگی مثبت قابل‌توجهی بین اهمال کاری، استرس و موفقیت آکادمیک در بین دانشجویان دانشگاه‌ها وجود دارد.

نتایج این مطالعه دلالت بر پیش‌گیری از اهمال کاری و کاهش استرس از طریق مشاوره با دانشجویان در دانشگاه‌ها و کالج ها دارد.

 

 

لینک اصلی مقاله

Print Friendly, PDF & Email

نظر شما چیست؟

avatar
700