باغبانی کن خودت را

هر از گاهی …

خودت را هرس کن …

شاخه های اضافیت را بزن …

پای تمام شاخه های بریده ات

بایست …

تمام سختی هایت ، دردهایت  …

باغبانی کن خودت را …

خاطرات بدت را ، سبک کن فکرت را ..

از آنچه که آزارت می دهد …

ریاضیدان خودت باش ..

حساب و کتاب کن  ، خوبیهای زندگیت را جمع کن ..

آدمهای بد زندگیت را کم کن ..

صبر را به آن اضافه کن ..

همه چیز خوب می شود  

Print Friendly, PDF & Email


مطالب مرتبط


حتما بخوانید:  مرد کور

نظر شما چیست؟

avatar
700