ایماگو

اصطلاح ایماگو را کارل گوستا یونگ در دگرگونی و سمبل های لیبیدو پیشنهاد داده است(1911). از نظر یونگ ایماگو عبارت است از تصویری خیالی که فرد از نخستین مطلوبات آرزومندی خود برای خویشتن ساخته و آن رابصورتی ایده آل درآورده و با آن انطیاق هویت کرده است.
ایما گو درمانی (تصویر سازی ارتباطی) شیوه ای زوج درمانی است که نظریه های اصلی شخصیت، علوم رفتاری، فیزیولوژی و دانش معنوی را با هم تلفیق کرده است. ماعاشق کسی خواهیم شد که سالها تصویری از اون را در ذهن خود جفت و جور کردیم .
این تصویر و تجسم بیشتر جنبه ناخودآگاه دارد. تصویر سازی ارتباطی پارادایمی است که به افزایش ارتباط زوجین، اصلاح تربیت رشدی، بهبود جراحات دوران کودکی، افزایش متمایز سازی از طرف مقابل و همچنین احیای تماس بین آنها می پردازد. ایماگو درمانی مدل ارتباطی از زوج درمانی است که مداخلات رفتاری، عاطفی، و شناختی را جهت تسهیل و درک و تغیر درونی دو نفر(زوجین) بکار میگیرد.

Print Friendly, PDF & Email
حتما بخوانید:  سهم تو از زندگی

نظر شما چیست؟

avatar
700