انسان کینه ای بازیچه ی دیگری است!

انسان کینه ای بازیچه ی دیگری است!

کینه:

نظر شما در مورد کینه چیست؟ یک فرد کینه ای چه خصوصیاتی دارد؟

اصطلاح لغوی کینه در فرهنگ نامه لغت به این معناست “دشمنی و عداوت و بدخواهی و آزار کسی در دل پنهان داشتن”. کينه خشم فرو خورده و نوعی عقده روانی است. این خشم فروخورده در درون فرد، عقده ای ایجاد می کند و به کینه تبدیل می شود. یعنی فرد مورد نظر دائما بر قلب انسان کینه ای سنگینی می کند و در دل از او تنفر و بغضی همیشگی هست. اما ریشه ی این احساس کینه از کجا می آید؟ احساس کینه از احساس نفرت و خشم می آید. در حقیقت فرد کینه ای احساس نفرت و خشم افراطی در درون خود ایجاد می کند که باعث ضعف و ناتوانیش در ارتباط می شود. در واقع انسان ترسو و منفعل تبدیل به یک فرد کینه ای می شود.

حتما بخوانید:  تحلیل فیلم 12 مرد خشمگین از دیدگاه وجودی

بازیچه دیگری بودن:

چقدر با این عبارت موافق هستید “انسان کینه ای بازیچه ی دیگری است!” ؟

اگر خوب به عبارت دقت کنید، متوجه خواهید شد که درحقیقت همان گونه است که بیان شده است.انسان کینه ای واقعاً بازیچه ی دیگری است، این گونه که فرد کینه ای در هر لحظه از زندگی خود به این می اندیشد که چگونه انتقام خود را از فرد بگیرد. چراکه بدن تماماً درگیر آن احساسی است که فرد آن را فرخورده است. فرد کینه ای منتظر حرکت و عملی از فرد مورد نظر خود است تا آن احساس سرکوب شده خود را تخلیه کند، هرچند باز هم آرام نمی شود. چون عمل انجام شده پاسخی واکنشی می باشد و این پاسخ ها هیچ گاه آرام کننده ذهن و روان بدن نمی باشد. هرگاه بدن پاسخی کنشگرانه دهد آرامش خود را بدست می آورد. با این تفاسیر همان طور که ملاحظه می کنید انسان کینه ای همیشه در زمین بازی فرد مورد نظر خود قرار دارد و بازیچه ی دست اوست.

Print Friendly, PDF & Email

نظر شما چیست؟

avatar
700