اعتیاد

مراجع فردی است که برای ترک اعتیاد مراجع کرده است. این فرد درفرودگاه کار می کند و حقوق بالایی دارد. به گفته ی خودش وضع مالی خوب او به خاط مصرف مواد است. این فرد با خواست خود مراجعه نکرده است و به دلیل اصرار های دخترش که بسیار برایش با ارزش است مراجعه کرده است. در ابتدا سعی کردم از اصول مصاحبه ی انگیزشی برای این فرد استفاده کند. به مراجع گفته شده است که اگر وارد درمان شود شرایط به گونه ای می شود که مجبور است از ساعات کاری خود بکاهد و یا حتی چند وقتی به سرکار نرود. این موضوع مراجع را ترسانده و می گوید که من اگر سر کار نروم نمیتوانم حقوق داشته باشم و اولین نفری که اعتراض می کند همین دخترم است. او نمی تواند شغل خود را برای مدتی رها کند. و همچنین از این نگران است که اگر سرکار نرود رفتار اعضای خانواده با او تغییر کند. سعی کردن در رابطه با برگزاری جلسات خانوادی و مشاوره با اعضای خانواده برایش توضیح دهم اما هنوز هم نگران است. من نمیدانم الان باید از چه تکنیک هایی برای با انگیزه کردن این مراجع برای ادامه ی درمان استفاده کنم. لطفا راهنمایی کنید.

Print Friendly, PDF & Email
حتما بخوانید:  نقش والدین در مقابله با افسردگی نوجوانان

نظر شما چیست؟

avatar
700