اعتیاد

مراجع پسری 25 ساله است (علی: اسم مستعار). علی به علت وابستگی به هروئین به مدت 8 ماه است که تحت درمان نگهدارنده با متادون قرار دارد و به مدت 5 ماه است که هیچ گونه لغزشی ندارد. علی در گذشته روابط بسیار گسترده ای با جنس مخالف داشته و مدام روابط جدید را شروع می کرده. اکنون به مدت 8 ماه است که وارد هیچ گونه رابطه ای نشده ای است و طی آموزش هایی که در جلسات مشاوره به او داده شده به این نتیجه رسیده است که وارد شدن در یک رابطه جدید می تواند موجب لغزش دوباره شود. اما مشکل کنونی علی این است که با تنهایی شدید خود نمی تواند کنار بیاید و مدام وسوسه می شود که وارد رابطه ای جدید شود. همچنین مدام نشخوارهای ذهنی در رابطه با آخرین دوست دختر خود دارد. سوال های بی جوابی که از رابطه قبل برایش باقی مانده اکنون دردسر ساز شده اند. اکنون علی دودل است که یک رابطه ی جدید را شروع کند یا خیر. مداخلات من شامل آموزش توقف فکر، راه کارهای حل مسئله و تحلیل سود و زیان بود. لطفا در رابطه با این مراجع مرا راهنمایی کنید و اگر برای مداخلات در حوزه ی احساس تنهایی پیشنهادی دارید، راهنمایی کنید. ممنونم

Print Friendly, PDF & Email
حتما بخوانید:  انکار فرزند

نظر شما چیست؟

avatar
700