اعتیاد

با سلام

مراجع آقایی 36 ساله و مجرد است که دور از خانواده خود زندگی می کند. او به مدت 10 سال اعتیاد داشته است. ماده ی مصرفی این مراجع تریاک و هرویین بوده است. این مراجه ده سال در گروه NA شرکت می کرده و پاک بوده است اما بعد از ده سال عود می کند. بعد از عود تصمیم می گیرد تحت درمان با متادون قرار بگیرد اما دوز متادون خود را با ترجیح خود و بدون هماهنگی با پزشک افزایش می داد. اکنون به کلینیک جدیدی که من مشاور اش هستم مراجعه کرده و انگیزه ای برای ادامه ی درمان ندارد و می خواهد متادون را هم کنار بگذارد و بدون متادون ترک کند. او می گوید متادون هم یک مواد است و از اینکه متادون مصرف می کنم احساس بدی دارم. به جلسلت مشاوره اعتقادی ندارد و شک دارد به اینکه این جلسات کمکی به او کند. همچنین مراجع خلق بسیار پایینی دارد واز تکراری شدن زندگیش شکایت دارد و در برابر مشاور مقاومت می کند و مدام این جمله را تکرار میکند که وقتی شما تا به حال معتاد نبوده ای چطور می توانی به من کمک کنی. من تلاش کردم از تکنیک های مصاحبه ی انگیزشی استفاده کنم  و تحلیل سود و زیان را با وی مرور کردم. در آخر جلسه مراجع برای ادامه درمان  کمی ترغیب شده بود. به نظر شما برای کمک به این مراجع ابتدا روی چه موضوعی کار کنم؟ هدف اصلی من ترغیب کردن این فرد به ادامه ی جلسات است.

Print Friendly, PDF & Email
حتما بخوانید:  نا اميدي

نظر شما چیست؟

avatar
700