اعتماد به نفس پایین

زمان تقریبی مطالعه : < 1 دقیقه

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺟﻮﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﺩﺍﺷﺖ، ﺗﺮﻓﯿﻊ
ﺷﻐﻠﯽ ﯾﺎﻓﺖ؛ ﺍﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺷﻐﻞ ﻭ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﺟﺪﯾﺪﺵ ﻭﻓﻖ ﺩﻫﺪ
. ﺭﻭﺯﯼ ﮐﺴﯽ ﺩﺭ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺯﺩ ﻭ ﺍﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻧﮑﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﺪ ﺁﺩﻡ
ﻣﻬﻤﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺳﺮﺵ ﻫﻢ ﺷﻠﻮﻍ ﺍﺳﺖ، ﺗﻠﻔﻦ ﺭﺍ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺍﺯ
ﺍﺭﺑﺎﺏ ﺭﺟﻮﻉ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺩﺍﺧﻞ ﺷﻮﺩ . ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺣﺎﻝ ﮐﻪ ﻣﺮﺩ ﻣﻨﺘﻈﺮ
ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﻮﺩ، ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﺮﺩ
. ﺳﺮﺵ ﺭﺍ ﺗﮑﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﺍﺩ ﻭ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ: » ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ، ﻣﻦ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻢ
ﺍﺯ ﻋﻬﺪﻩ ﺍﺵ ﺑﺮﺁﯾﻢ .« ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﮔﻮﺷﯽ ﺭﺍ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﻭ ﺍﺯ
ﺍﺭﺑﺎﺏ ﺭﺟﻮﻉ ﭘﺮﺳﯿﺪ : » ﭼﻪ ﮐﺎﺭﯼ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻤﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﺩﻫﻢ؟«
ﻣﺮﺩ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ : » ﺁﻣﺪﻩ ﺍﻡ ﺗﻠﻔﻦ ﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﻭﺻﻞ ﮐﻨﻢ «!
ﭼﺮﺍ ﻣﺎ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ؟
ﻗﺼﺪ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺭﺍ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﯿﻢ؟ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﭼﻪ ﮐﺎﺭﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﺩﻫﯿﻢ؟ ﭼﻪ ﻟﺰﻭﻣﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﺩﺭﻭﻍ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ؟ ﭼﺮﺍ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﮐﺴﺐ ﺣﺲ
ﻣﻬﻢ ﺑﻮﺩﻥ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﮐﺎﺫﺏ ﻫﺴﺘﯿﻢ؟
ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﯾﻦ ﻧﻮﻉ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎ،
ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﻧﺎﺍﻣﻨﯽ ﻭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺍﺳﺖ.

حتما بخوانید:  خصوصیات افراد مهرطلب چگونه شکل می گیرد؟


مطالب مرتبط


نظر شما چیست؟

1 نظر فعال "اعتماد به نفس پایین"

avatar
700
جدیدترین قدیمی ترین بیشترین رای
mohammad24
Guest

سلام
آره راست میگی کاملا موافقم.ما فقط کافیه باشیم. هر کس اگه سعی کنه تو هر جایی خودش باشه و خودشو ارائه بده(نه بیشتر و نه کمتر) -مخصوصا یه مشاور در برابر مراجعشٰ – اون موقع دیگه بسیاره از مشکلات حل میشه.
با تشکر . مرادبکلو