استجابت دعا

حکایت می آورند که دو گدا بر در شخصی آمدند؛ یکی مطلوب و محبوب است و آن دیگر عظیم مبغوض است. خداوند خانه گوید به غلام که زود، بی تاخیر، به آن مبغوض نان پاره بده تا از در ما زود آواره شود؛ و آن دیگر را که محبوب است وعده دهد که هنوز نان نپخته اند، صبر کن تا نان برسد.

حق تعالی می فرماید که ای بنده ی من، حاجت تو را در حالت دعا و ناله زود برآورده می کنم، اما در اجابت آن تاخیر می اندازم تا بسیار بنالی که آواز و ناله ی تو را دوست دارم.

حتما بخوانید:  تجربه دینی

فیه ما فیه مولوی

نظر شما چیست؟

اولین نفر باشید

avatar
700