آرامش ثمرۀ پذیرش عدم آرامش است

آرامش

تعریف شما از آرامش چیست؟ از نگاه شما آرامش یعنی اینکه همه چیز باید آرام و معنادار و زیبا باشد؟

آیا احساس آرامش یک حس درونی است یا بیرونی؟فرهنگ لغت معین آرامش را به آرمیدن، فراغت، صلح، آشتی، ایمنی و امنیت معنا کرده است.آیا منظور این است که همه چیز باید ایمن باشد تا ما احساس آرام بودن کنیم و یا باید همه جا صلح و آشتی وجود داشته باشد تا ما به معنای واقعی آن برسیم؟ مسلماً در واقعیت این کرۀ خاکی چنین ویژگی هایی محقق نمی شود.پس این احساس چیزی نیست که در مکانی بی سرو صدا , بی مشکل ، بی کار سخت یافت شود , حسی درونی است که می گذارد در میان شرایط سخت , در قلب ما حفظ شود . این تنها معنای حقیقی آرامش است.

حتما بخوانید:  کلید آرامش

آرامش ثمرۀ پذیرش عدم آرامش است.

داستانی در باب آرامش:

در روزگاران قدیم حاکمی برای درک بهتر آرامش مسابقه ای را برای هنرمندان شهر ترتیب داد.

وی اعلام کرد هر کس بتواند نقاشی زیبا در وصف آرامش به تصویر کشد،جایزه نفیسی دریافت خواهد کرد.هنرمندان بسیاری در این مسابقه شرکت کردند.پادشاه از میان آن همه تابلو،دو نقاشی را پسندید.تصمیم گرفت یکی را انتخاب کند.اولی نقاشی یک دریاچه آرام بود؛ دریاچه مانند آینه ای تصویر کوههای اطرافش را نمایان میساخت، بالای دریاچه آسمانی آبی با ابرهای زیبا و سفیدبود, هر کس این نقاشی را میدید حتما آرامش را در آن می یافت.در دومی کوه ها بسیار ناهموار بود.آسمان پر از ابرهای تیره بود.

باران میبارید و رعد و برق میزد.از کنار کوه نیز آبشاری به پایین میریخت.در این نقاشی اصلا آرامش دیده نمیشد.اما حاکم با دقت نگاه کرد و پشت آبشار بوته ای کوچک دید که در شکاف سنگی روییده بود.در آن بوته پرنده ای لانه کرده بود. در کنار آن آبشار خروشان وعصبانی، پرنده ای در لانه ای با آرامش نشسته بود.حاکم نقاشی دوم را انتخاب کرد و از هنرمند خواست که تصویری را که کشیده است تعریف کند.

نقاش این چنین گفت:“آرامش به معنای آن نیست که صدایی نباشد.مشکلی وجود نداشته باشد.یا کار سختی پیش رو نباشد.آرامش یعنی در میان صدا،مشکل و کار سخت دلی آرام وجود داشته باشد.”

 

حتما بخوانید:  هفت کلید ساده ی آرامش

Print Friendly, PDF & Email

نظر شما چیست؟

avatar
700